26. jun Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama!

Narkomanija je izlečiva bolest, a jedan od ključnih faktora u oporavku i pristanku na lečenje je anonimnost. Besplatnu i anonimnu telefonsku liniju 0800 -104- 100 je 26. Juna 2017. godine otvorilo Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava Izlazak sa ciljem pružanja informacija o mogućnostima lečenja i rizicima koji nastaju usled zloupotrebe droga.
Tokom dvogodišnjeg perioda pruženo je 630 servisa, od čega 36 posto zavisnicima, a 52,3 posto članovima porodice.
Povodom 26. juna Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama podsećamo da je ova bolest potpuno izlečiva.
Pubertet je period radoznalosti kada se najčešće eksperimentiše sa psihoaktivnim supstancama.
A kada počne sa drogom, pitanje je vremena kada će se formirati zavisnost.
Sklonost ka heroinu, prema stručnim podacima, obrazuje se posle 10 konzumaranja, a već posle mesec dana redovne upotrebe heroina želja da se bude pod njegovim dejstvom postaje glavna preokupacija.
“Međutim, sve je veći broj mladih koji konzumiraju amphetamine koji preuzimaju primat u odnosu na opijate, a pored ovoga veliki problem je relativizacija marihuane odnosno o kanabisu se sve više govori kao o nekoj čudesnoj biljci. Nauka je dokazala da se medicinski kanabis konzumira samo za pacijente koji boluju od multiple skleroze i par bolesti, da on uglavnom ne leči bolest, nego tretira neke simptome te da je konzumacija kanabisa izuzetno štetna pri razvoju mlade osobe. Najčešća ,, ulazna droga” u svet zavisnosti je marihuana” ističe Žugić.
Udruženje „Izlazak“ zastupa mišljenje da je narkomanija izlečiva bolest i da svaka osoba treba da dobije šansu za kvalitetno i sveobuhvatno lečenje. Da bismo svakom zavisniku koji nam se obrati za pomoć dali potpunu informaciju o mogućnostima lečenja, uspostavili smo saradnju sa određenim terapijskim zajednicama, komunama, državnim institucijama za lečenje narkomanije, nekoliko privatnih ordinacija, kao i sa grupama samopomoći. Rehabilitacioni centri nalaze se u Srbiji, Crnog Gori, zemljama bivše Jugoslavije, Evropskim zemljama, a većina programa i lečenje koje oni nude je besplatno”, kaže Aleksandar Žugić, predsednik Organizacije “Izlazak”.
“Pružamo ličnu podršku tokom celog puta oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije”.
„Izlazak“ je pobornik multidisciplinarnog pristupa tretmanu bolesti zavisnosti u kome svi akteri imaju svoju ulogu odnosno gde kompletna zajednica međusobnom saradnjom stvara ekologiju oporavka što za cilj ima da se podrže ljudi da žive život bez droge, a i na taj način da se dovedu na mesto njihovog maksimalnog potencijala.
U procesu oporavka zavisnika uključene su osobe koje su bile u problemu zavisnosti i koje sada pomažu drugima. Oni, kao izlečeni zavisnici, u neposrednom radu i kontaktu prenose svoje iskustvo onima koji svoje lečenje tek započinju.
“Upravo oporavljeni zavisnici iz naše organizacije trude se da prijateljskim pristupom i iskrenošću osveste zavisnika da se suoči sa svojim problemom što dovodi do toga da oporavljeni i zavisnici u oporavku prestaju da budu posmatrani kao deo problema već postaju deo rešenja”, ističe Žugić.
Veliki broj istraživanja svedoči o tome da se značajan broj bioloških procesa kod zavisnika stabilizuje tokom 12 meseci, a statistički gledano verovatnoća recidiva se znatno smanjuje posle devet meseci.

O MEĐUNARODNOM DANU
*Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta.
BESPLATNO SAVETOVALIŠTE ORGANIZACIJE “IZLAZAK”
U okviru organizacije “Izlazak” koja je osnovana 2009. godine postoji savetovalište za besplatnu i anonimnu pomoć i podršku u borbi protiv zavisnosti.
U sklopu savetovališta se, nakon individualne procene potreba korisnika, daju informacije o mogućnostima oporavka, a nakon toga se ugovaraju opcije tretmana u širokoj mreži lokalnih i regionalnih institucija/centara za oporavak od zavisnosti.
Tim se sastoji od bivših zavisnika, koji pomažu i motivišu zavisnike kroz svoje lično iskustva i stručnjaka sa kojima organizacija sarađuje.
Svaki poziv broja 0800-104-100 je potpuno besplatan i anonimnost je garantovana.
“Besplatna telefonska linija za pomoć otvorila je mogućnost ljudima da se anonimno i besplatno jave i dobiju savet šta da čine u novonastaloj situaciji, budući da 38,9 posto njih nije bio ni na kakvom obliku lečenja, odnosno terapije. Pružamo ličnu podršku tokom celog puta oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije” zaključuje Žugić.