Апел Министарства поводом првомајског празника

Поводом предстојећих првомајских празника и традиционалног боравка грађана у природи, како би се предупредио евентуални настанак шумских пожара, Министарство пољопривреде и заштите животне средине апелује на грађанe да:
*не пале ватру на отвореном простору у природи уколико та места нису за то предвиђена (видно обележена) и обезбеђена;
**не врше неконтролисано паљење ватре при извођењу пољопривредних и других радова у близини шуме;
**уколико уоче пожар, одмах обавесте МУП-Сектор за ванредне ситуације, односно најближу шумску управу;
**напомињемо да је одредбама члана 47. Закона о шумама забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме, изузев на месту које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено. Такође, одредбом члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству забрањено је паљење корова, стрњика, трстика, траве и другог растиња у ловишту.
**Имајући у виду наведено, Управа за шуме ће преко Републичке шумарске и ловне инспекције у наредном периоду вршити појачану контролу наведених одредби.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине очекује подршку и помоћ невладиних организација, ловачких удружења, еколошких покрета као и удружења грађана љубитеља и заштитника природе, да у овој акцији подрже апел и укључе се у заштиту шума од пожара.
САЧУВАЈМО НАШЕ ШУМЕ ЗАЈЕДНО !