Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Procene su da u Srbiji ima oko 170.000 narkomana, prosečni lečeni zavisnik ima 31 godinu. Sa džointom se počinje već u osnovnoj školi, ova upozorenja ponavljamo danas – na Međunarodni dan borbe protiv droga. Pri tom sve su mlađa deca koja koriste droge, pa je tako prošle nedelje na VMA ustanovljeno da je desetogodišnje dete koristilo drogu.Cilj obeležavanja dana borbe protiv narkomanije je podizanje nivoa svesti o značaju problema koji droga predstavlja za društvo i pokretanje svih, kako pojedinaca i porodice,
tako i najšire zajednice, da se uključe u prevenciju zloupotreba droga.
Posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogañaju sve društvene slojeve u svim
zemljama sveta. U svetu više od 200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme
neku drogu, od kojih je 25 miliona i zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od
posledica korišćenja droga.
Korišćenje droga meñu mladima koji su posebno osetljiva populacija ima brojne
kratkoročne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca, već i za celokupno društvo.
Zloupotreba droga u adolescenciji, izmeñu ostalog, je povezana sa brojnim
psihosocijalnim problemima, zloupotrebom tokom života, lošim uspehom u školi,
saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima.Mladi danas imaju pristup sve većem
broju supstanci i vrlo često ih koriste u kombinaciji sa alkoholom, a upotreba više vrsta
psihoaktivnih supstanci, uključujući kombinacije sa alkoholom i lekovima, postaje sve
izraženiji obrazac korišćenja u Evropi.