Danas XV sednica Skupštine opštine Bogatić

XV sednica Skupštine opštine Bogatić zakazana je danas 4.decembra sa početkom u 10:00 časova u Velikoj sali SO Bogatić. Za ovu sednicu predložen je dnevni red od 19 tačaka. Među značajnijim tačkama su predlog zaključka o davanju saglasnosti na konsolidovan devetomesečni izveštaj o ostvarenju budžeta opštine Bogatić, predlog odluke o drugoj izmeni i dopuni odluke o budžetu, predlog odluke o pokretanju postupka likvidacije JKP „Parking servis“, predlog zaključka o usvajanju operativnog plana zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica, razrešenje i imenovanje članova školskog odbora, i 19 tačka su odbornička pitanja.