Drugi dan Božića-danas je Sabor Presvete Bogorodice, odaje se počast Bogomajci

bozic06012015
Srpska pravoslavna crkva (SPC) i svi njeni vernici slave danas, drugog dana Božića, Sabor Presvete Bogorodice.
Sva Crkva Hristova odaje slavu i hvalu Presvetoj Bogomateri, koja je rodila Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista.
Njenim Saborom se naziva ovaj praznik zato što se danas sabiraju svi verni, da proslave Nju, Mater Bogorodicu, i što se toržestveno, saborno, služi u Njenu čast.
Cela priroda poklonila se Hristovom rođenju, a prvi od ljudi, koji su mu prišli, bili su pastiri.
Čuvajući stražu kod stada svojih, iznenadili su se pojavom anđela i slavom Gospodnjom, koja ih je obasjala.
I gle, nebeski blagovesnik im reče: „Ne bojte se, jer vam, evo, javljam radost veliku koja će biti svemu narodu. Jer vam se danas, u gradu Davidovu, rodi Spasitelj, koji je Hristos Gospod“.Istočni mudraci-zvezdari poklonivši se Gospodu u Vitlejemu, uputiše se po naređenju angela drugim putem za domovinu svoju.
I Irod opaki car umisli poklati svu decu u Vitlejemu. Vide Bog tu nameru Irodovu, pa posla angela svoga Josifu. Angel se Božji javi Josifu u snu i zapovedi mu, da uzme Mladenca i Mater Njegovu i beži u Misir.
Josif tako i postupi. Uzevši božanskog Mladenca i Njegovu Presvetu Majku, on se uputi prvo u Nazaret, gde uredi svoje domaće stvari, i uze sobom sina svog Jakova, pa onda odoše u Misir. I tako se ispuniše reči proročke: „Gle, Gospod sedeći na oblaku laku doći će u Misir“.U starom Kairu i danas pokazuju pećinu, gde je živela Sveta porodica, a u selu Matarea, blizu Kaira, ukazuju na drvo, pod kojim se odmarahu Presveta Bogorodica s Gospodom Isusom, kao i čudotvoran izvor vode pod tim drvetom.
Proživevši nekoliko godina u Misiru, sveta porodica vrati se po naređenju angela Božjeg opet u Svetu zemlju.
U subotu, trećeg dana Božića, SPC slavi Svetog arhiđakona Stefana.
Naša Crkva, podsetimo, Božić slavi tri dana.
U crkvenom bogoslužbenom kalendaru 7. 8. i 9. januar obeleženi su crvenim slovom.