Intervencije i akcije Doma zdravlja Bogatić

rada
Svakog ponedeljka dr. Rada Jurišić šef hitnog medicinskog prijema Doma zdravlja u Bogatiću,obaveštava nas o najvećim uzrocima posete ovoj ustanovi.Koji su uzroci,kakvi su saveti ,kao i kada i gde će se organizovati akcije“Promocije zdravlja“.
Rada Jurisic-20.07.2015.