Javno komunalno preduzeće Bogatić nabavilo dva nova vozila-Radio Nešvil 22.02.2019.

Javno komunalno preduzeće Bogatić nabavilo je dva nova vozila kamion kiper i traktor sa tarupom. Nabavkom ova dva vozila JKP „Bogatić“ iz Bogatica dobija mogućnost proširenja delatnosti i mogućnost poboljšanja kvaliteta usluga koje već pružaju na teritoriji naše opštine. Kamion kiper je višenamensko vozilo koje će u narednom periodu koristiti za poboljšanje usluge održavanja privremenih i divljih deponija na teritoriji Opštine Bogatić koja je poverena JKP „Bogatić“ sa eventualnim proširenjem same delatnosti na usluge održavanja nekategorisanih puteva ili uključivanje u uslugu održavanja opštinskih puteva kroz zimsku službu rekao je direktor JKP „Bogatić“ Vladan Popadić. Vrednost nabavke ovog vozila je 14.890.000,00 dinara bez PDV-a a realizovana je kroz Program subvencija opštine Bogatić. Traktor sa tarupom je vozilo koje ce prvenstveno služiti za održavanje putnog pojasa pored opštinskih i nekategorisanih puteva kroz uslugu košenja i uklanjanja rastinja i u velikoj meri doprineti bezbednosti učesnika u saobraćaju,kao i u efikasnosti rada JKP na dosada nepristupačnim terenima. Vrednost nabavke ovog vozila je 9.800.000,00 dinara bez PDV-a i takođe je nabavljeno iz Programa subvencija opštine Bogatić rekao je Marko Jović menadžer prodaje RASCO-TAMP. Predsednik Opštine Bogatić, Nenad Beserovac istakao je da Opština Bogatić i menadžment JKP imaju u planu da svake godine opremaju preduzeće sa novim vozilima .Prodavac ovih vozila za komunalne delatnosti je firma RASCO-TAMP iz Sente rekao je Dejan Lakčević direktor ove firme. U okviru obavljanja redovne delatnosti kao novinu bih izdvojio zamenu sijalica na postojećoj uličnoj rasveti, koju obavljamo od početka ove godine dodao je Vladan Popadić direktor JKP „Bogatić“.