Konkurs na temu „Život i delo Janka Veselinovića“

Поштовани,
Културно образовни центар Богатић и Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ под покровитељством СО Богатић, расписују наградни литерарни конкурс на тему „Живот и дело Јанка Веселиновић“.

Правила конкурса „Живот и дело Јанка Веселиновић“:

1. Право учешћа имају ученици основних школа на територији Општине Богатић.
2. Литерарни радови морају бити читко написани или откуцани у три примерка.
3. Радове, са следећим подацима: име и презиме, адреса, мејл, број телефона, назив школе, разред, име и презиме наставника-ментора, послати или доставити лично на адресу:

Културно образовни центар Богатић
ул. Мике Витомировић бр.6
15350 Богатић

или у електронској форми на мејл: kocbogatic2016@gmail.com

4. Учесници ће бити бодовани у две категорије: I категорија: ученици од I до IV разреда, II категорија: ученици од V до VIII разреда.
5. Конкурс је отворен до 8. маја. Најбољи радови, по мишљењу стручног жирија, биће објављени на сајту Народне библиотеке “Јанко Веселиновић” (http://www.bibliotekajanko.rs/).
6. Најуспешније учеснике oчекују награде које ће бити додељене на свечаности 14.05.2017. године. у оквиру манифестације „Дани Јанка Веселиновић“