Краткорочни бескаматни пољопривредни кредити

Обавештавамо све пољопривреднике општине Богатић да ће се од 27.02.2017.године вршити упис пољопривредника за краткорочне бескаматне пољопривредне кредите за пролећну сетву.
Заинтересовани могу да се јаве у Општину Богатић, Одсек за локални- економски развој, пољопривреду и рурални развој (канцеларије бр. 63 и 64) где ће се вршити упис лица која су заинтересована за кредит.
Минимални износ појединачног одбореног кредита је 100.000,00 динара, а максималан износ појединачно одобреног кредита је 500.000,00 динара. Укупно каматно задужење биће субвенционисано из буџета Општине Богатић пољопривредницима који кредит врате у року, односно до 30.04.2018.године.