Mali Maturanti

Proslava male mature
Da!Život je igra koja ima svoja pravila, koja se moraju slediti.Ponekad je teško ali važno je istrajati!OSMACI SREĆNO!