Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava se danas širom sveta, 67. godinu za redom, kao podsetnik da svaki čovek ima pravo na život, slobodu i sigurnost.
Obeležavanje je počelo 1950. godine, dve godine nakon što je je 10. decembra u UN potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.U njoj je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.
Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.
U okviru Saveta Evrope 1950. doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.
Srbija se pridružuje obeležavanju tog dana, a danas će biti održan niz aktivnosti tim povodom.