Nikola Tesla!

Na današnji dan pre 132 godine,uredu za patente u Njujorku dotad nepoznat srpski pronalazač Nikola Tesla prijavio je šest izuma:asinhroni motor,obrtno magnetno polje,višefaznu naizmeničnu struju,način izrade motora za višefaznu struju,generator i transformator.
Izume je 1888. otkupila firma Vestinghaus i njihovu primenu prikazala na svetskoj izložbi u Čikagu 1893.