Obaveštenje JKP Bogatić MZ Dublja,Sovljaka i Glogovca

Poštovani građani MZ Dublja,Sovljaka i Glogovca u cilju zatvaranja uređenja vaših privremenih deponija Javno komunalno preduzeće Bogatić u saradnji sa opštinom i vašom Mesnom zajednicom ovih dana će se organizovati potpisivanje ugovora od vrata do vrata o pružanju komunalne usluge sakupljanja i odnošenja smeća. Odnošenje smeća vršiće se kamionom smećarom jednom nedeljno, tačno u dogovoreni dan i to iz džakova ili specijalizovanih kanti za smeće. Određenog dana smeće treba izneti ispred dvorišta do ivice puta do 7.00 časova ujutro, o čemu ćete naknadno dobiti obaveštenje.
Kante za smeće građani mogu nabaviti preko JKP Bogatić uz plaćanje na rate, a preduzetnici,trgovinske i zanatlijske radnje kontejnere za smeće ako za to imaju potrebu. Iskoristite ovu privilegiju i svojim potpisom podržite odnošenje smeća i uređenje seoskih deponija.