Обавештење о исплати редовне новчане накнаде за мај 2019. године!!!

Обавештавамо Вас да ће се, преко Банке Поштанска штедионица, извршити исплата:
Редовне новчане накнаде незапосленим лицима за MAJ 2019. године у среду 19.06.2019. године и
Привремене новчане накнаде лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, за MAJ 2019. године у четвртак 20.06.2019. године.