ОБАВЕШТЕЊЕ O СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

eps
У циљу заштите материјално најугроженијих домаћинстава на подручју општине Богатић и реализације Уредбе о енергетски угроженом купцу коју је донела Влада Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 113/2015) и која је ступила на снагу 01. јануара 2016.године,
Општинска управа Богатић – Одељење за друштвене делатности, даје следеће:
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Уредбом о енергетски угроженом купцу, утврђени су критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца.
Статус купца остварује домаћинство (појединац, породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са Уредбом.
УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА:
I 1. УКУПАН ПРИХОД ПО ДОМАЋИНСТВУ И БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА-
2. СТАМБЕНИ СТАТУС ДОМАЋИНСТВА-
II СТИЦАЊЕ СТАТУСА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА
На наведене кориснике се не примењују напред наведени критеријуми за утврђивање права, већ је потребна лекарска документација.
III КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА И НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
IV ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца, заинтересована лица могу да преузму сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 у згради СО-е Богатић, шалтер сала, шалтер број 7 и на званичном сајту општине Богатић.Захтев са одговарајућом документацијом се доноси на шалтер број 7, ради прегледања документације, а предаје се на писарници општинске управе.
На основу поднете документације, Одељење за друштвене делатности Општинске управе Богатић доноси Решење о стицању статуса угроженог купца, које доставља подносиоцу захтева.
Preuzeto sa zvanične stranice Opštine Bogatić.