Od danas možete kupiti kante za smeće

Javno komunalno preduzece Bogatič obaveštava sve svoje korisnike odnošenja kućnog smeća da od danas mogu kupiti kante za smeće u prostorijama preduzeća.
Kante su plastične,zelene, sa dva točka i rukohvatom kapaciteta 120 litara.
Kante se prodaju uplatom na blagajni preduzeća ili sklapanjem ugovora na rate na period od 6 meseci. Mesečna rata iznosi 425,00 dinara.
Isporuka kanti za smeće se vrši odmah po uplati ili po sklapanju ugovora uz plaćanje prve rate u vremenu od 08.00-14.00 časova svakog radnog dana u prostorijama preduzeća.