ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На другој редовној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Богатић, између осталог Штаб је разматрао и усвојио Оперативни план зимског одржавања општинских путева и улица за зимски период 2016/2017 година, као и стање система за узбуњивање и предлога мера за обезбеђење његове потпуне исправности и спремности за функционисање. Сходно законској обавези мере за узбуњивање , Локална самоуправа – Штаб за ванредне ситауције општине Богатић конкурисао је преко ИПА Програма за средства за набавку сирена за рано упозорење од хазардних ситуација. Такође, договорено је да се Штаб обрати Републичком штабу за ванредне ситуације за помоћ у изради Студије чујности. У циљу решавања и сузбијања биљних болести на територији општине Богатић, Штаб је донео одлуку о кошењу амброзије на делу насипа Бадовинци- Салаш Црнобарски у дужини од 3 км, што је и извршено почетком септембра месеца, тако да је сузбијено њено цветање и ширење, а донета је одлука да се прскање одложи за пролеће. Предложено је Општинском већу Општине Богатић да одобри средства за наставак радова на каналској мрежи у дужини од 1, 5 км како би иста у насељеном месту Богатић била завршена.