Održana XXI sednica SO Bogatić- Radio Nešvil 07.09.2018.

XXI sednica Skupštine Opštine Bogatić održana je u Velikoj Sali. Pred odbornicima se našlo 8 tačaka dnevnog reda: Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o izradi plana detaljne regulacije državnog puta IB reda Šabac-Loznica u Opštini Bogatić, predlog odluke o uklanjanju objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte za bezbednost saobraćaja, predlog rešanja o imenovanju članova školskih odbora, predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP Bogatic o kreditnom zaduženju JKP Bogatić kod Komercijalne banke AD Beograd i poslednja tačka dnevnog reda odbornička pitanja. Prvih sedam tačaka dnevnog reda jednoglasno su usvojene, a povodom osme tačke niko od odbornika nije izašao za govornicu.