Održana XXV sednica SO Bogatić-Radio Nešvil 24.12.2018.

XXV sednica SO Bogatić održana je u Velikoj sali. Na dnevnom redu bilo je 12 tačaka o kojima su odbornici raspravljali. Sve tačke dnevnog reda su većinom usvojene. Predlog odluke o budžetu Opštine Bogatić za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu. Ovu tačku je obrazložio predsednik Opštine Bogatić Nenad Beserovac. Usvojena je strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bogatić za period od 2018.do 2022.godine. Za govornicu je izašao Petar iz AMSS. Usvojen je akcioni plan za mlade opštine Bogatić za period od 2018.-2023.godine. Povodom ove tačke za govornicu je izašla Ivana Đukić. Data je saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP Bogatić o kreditnom zaduženju kod Komercijalne banke i razrešen je predsednik upravnog odbora Doma zdravlja Bogatić Matija Milovanović, a imenovana je Jelena Vlajić iz Crne Bare za predsednika Upravnog odbora Doma Zdravlja Bogatić.