OGLASILO SE MINISTARSTVO ODBRANE

Evo kome će prvo stizati PLAVE KOVERTE, a šta se sprema onima koji se ne odazovu vojnom pozivu!
Ministarstvo odbrane potvrdilo je u svom saopštenju pisanje Kurira da će građani stariji od 30 godina koji nisu služili vojsku ili su je pak služili civilno moraće u narednom periodu da prođu vojnu obuku za rezerviste Vojske Srbije.
„Ministarstvo obaveštava javnost da su u ovoj godini izvršena redovna pozivanja vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav, starijih od 30 godina, koji nisu odslužili vojni rok. Tokom godine, u skladu sa potrebama Vojske Srbije, biće pozvano na obuku nekoliko stotina vojnih obveznika iz ove kategorije kako bi stekli osnovna vojnička znanja.
Članom 79a Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno je obučavanje građana za potrebe odbrane zemlje. Navedenim članom Zakona definisane su i kategorije građana na koje se navedena obuka odnosi, kao i kategorije za koje je Ministarstvo odbrane nosilac obučavanja.
Konkretno obučavanje građana se odnosi na lica – vojne obveznike prevedene u rezervni sastav, starije od 30 godina, koji nisu odslužili vojni rok. Obuka se realizuje u cilju stvaranja još jednog izvora popune jedinica Vojske Srbije licima iz rezervnog sastava mlađih godišta i odgovarajuće specijalnosti, pored lica iz rezervnog sastava koja su odslužila vojni rok sa oružjem i koji su već obučeni pripadnici rezervnog sastava. Navedena lica će u budućem periodu biti pozivana na obučavanje u skladu sa planovima i potrebama za popunom rezervnog sastava Vojske Srbije.
Žene, u skladu sa članom 3. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, po principu dobrovoljnosti koji nije obavezujući, mogu da budu uvedene u vojnu evidenciju, dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem i prevedu u rezervni sastav. Tada za žene važe sva prava i obaveze kao i za muškarce.
Podsećamo da je u oktobru 2018. godine, u skladu sa navedenim članom zakona, prvi put organizovano obučavanje lica iz rezervnog sastava koja nisu odslužila vojni rok. Na obučavanje, u centre za osnovnu obuku Vojske Srbije na prvi deo obučavanja – osnovnu obuku, tada je upućena prva grupa vojnih obveznika koji su prevedeni u rezervni sastav (lica starija od 30 godina), a nisu odslužila vojni rok. Dakle, reč je o neobučenim pripadnicima rezervnog sastava. U ovoj godini planirano je njihovo upućivanje u centre za specijalističku obuku Vojske Srbije na specijalističku obuku.
Takođe, u ovoj godini planirana su dva termina, u maju i novembru, za upućivanje navedene kategorije lica iz rezervnog sastava na osnovnu obuku u centre za obuku Vojske Srbije.
Obučavanje lica sastoji se iz osnovne obuke koja ima dve faze. Prva faza obuke traje 15 radnih dana i druga faza, specijalistička obuka, traje takođe 15 radnih dana. Celokupan proces obuke realizuje se iz dva dela, tokom dve kalendarske godine (po 15 radnih dana u kalendarskoj godini). Nakon završetka procesa obučavanja lica će biti raspoređena u rezervni sastav Vojske Srbije.
U skladu sa članom 49. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi služba u rezervnom sastavu traje do kraja godine u kojoj lice navršava 60 godina života, a cilj sprovođenja navedene obuke jeste obučavanje mlađih kategorija lica, od 30-35 godina života.
Lica iz rezervnog sastava koja su u radnom odnosu, a pozvana su na obuku, zakonom o radu zaštićena su u smislu zadržavanja svih prava iz radnog odnosa. Njima za vreme vršenja te obaveze Ministarstvo odbrane isplaćuje naknadu zarade u visini njihove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja, dok licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavljaju delatnost, isplata naknade vrši se u visini osnovice od koje plaćaju doprinos za obavezno socijalno osiguranje
Odazivanje na poziv za obuku je obavezno, a za neodazivanje predviđene su zakonom propisane kazne“ – stoji u saopštenju Ministarstva odbrane.
ODLUKA MINISTARSTVA ODBRANE
– Vojnu obuku bi svaki rezervista trebalo da prođe bar jednom u pet godina
– Ministarstvo odbrane pokriva putne troškove
– Nezaposlenima se plaća 70 odsto od prosečne plate
– Poslodavcima zaposlenih refundira se pun iznos mesečne zarade
– Preduzetnicima se isplaćuje naknada u visini osnovice od koje plaćaju socijalne doprinose
– Poziv bi trebalo da stigne bar 30 dana pre vežbe
– Rezervista je dužan da osam dana ranije opravda eventualno odsustvo
– Za neodazivanje na vojni poziv sledi kazna do 50.000 dinara ili dva meseca zatvora
– Žene mogu dobrovoljno da budu uvedene u vojnu evidenciju, odsluže vojni rok sa oružjem i prevedu se u rezervni sastav
Izvor:Kurir.rs