Општина Богатић потписала уговор о ревитализацији атарских путева

Општина Богатић је једна од 61 локалне самоуправе која је дана 12.07.2016.године у Београду са Министарством пољопривреде и заштите животне средине потписала уговор о коришћењу средстава за уређење пољских путева и комасације . Укупна вредност ове инвестиције је 691,6 милина динара,а учешће Министарства је 304 милиона динара.
Уговор о коришћењу средстава за уређење пољских путева у име општине Богатић потписао је председник Општине, г-дин Ненад Бесеровац, који је овом приликом истакао:
„Општина Богатић већ четврту годину за редом је партнер Министарства пољопривреде и заштите животне средине у пројектусуфинансирања уређењапољских путева. За нашу општину ово је веома важан уговор, обзиром да смо изразито пољопривредна општина са30.000 ха обрадиве површине и мрежом локалних некатегорисаних пољских путева у дужини од преко 900 км.Укупна вредност пројекта износи 9.111.460,00 динара без ПДВ-а, од чега је учешће Министарства 60 %, што је највећи проценат који се суфинансира од стране Министарства у односу на све локалне самоуправе потписнице Уговора. За нашу општину и општине из треће и четврте категорије развијености са скромним буџетима, ово је огромна помоћ. Захвални смо Министарству и желимо да се ове мере које су се показале као успешне, реализују и у будућности.“
Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић која је присустововалапотписивању уговора, овом приликом изјавила је :
„Уређењем пољских путева биће омогућен лакши, безбеднији и ефикаснији транспорт пољопривредника, али и пољопривредних производа, што има посњебан значај за транспорт воћа и поврћа. Реализацијом ових уговора директну корист ће имати више хиљада пољопривредника, јер ће ове путеве користити за одлазак и долазак до свог пољопривредног земљишта. Изградња, односно ревитализација пољских путева је предуслоб или први корак у комплекснијем уређењу земљишног простора на одређеном подручју, као и стварању већег пољопривредног поседа, који ће омогућити пољопривредницима лакшу и јефтинију производњу.“
Министар је подсетила да је изградња и ревитализација пољских путева једна од најзначајнијих мера којом се побољшавају услови живота и рада пољопривредника, али и свих других људи који живе у руралном подручју.
IZVOR: Zvaničan sajt opštine Bogatić http://www.bogatic.rs