Општина донела Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката из области јавног информисања

2302-1492087352
IZVOR: http://www.bogatic.rs/index.php