Pijačni barometar – Bogatić 14.jul 2016

Siniša Gajić iz JKP-a Bogatić,svakog četvrtka obaveštava nas o cenama sa stočne i zelene pijace u Bogatiću.Ovog četvrtka podseća i na obaveštenje Lokalnog kriznog centra opštine Bogatić,da na stočnu pijacu ne može se ući bez odgovarajuće veterinarske dokumentacije.
Sinisa Gajic