Podeljena pomoć od strane društva Roma Bogatić!

Društvo Roma Bogatić,svake godine za decu iz socijalno ugroženih porodica,iz sopstvenih finansijskih sredstava,obezbeđuje pribor za decu predškolskog i osnovnog obrazovanja.
Ove godine su obezbedili tri kompleta pribora sa rančevima za predškolce i dva kompleta za osnovce.
Od toga dva kompleta su podeljena u Crnobarskom Salašu i jedan u Bogatiću za predškolsko i još dva kompleta za osnovnu školu u Bogatiću.
Podelu pribora su vršili na terenu kod porodica,i samim tim razgovarali o socijalnim problemima sa kojima se porodice susreću.
Tom prilikom prisustvovali su pedagoški asistent iz PU Slava Ković iz Bogatića Ivica Vasiljević,koji je informisao roditelje o pripremno preškolskom obrazovanju,kao i Miroljub Kokić član upravnog odbora društva Roma Bogatić,i Brana Kokić predsednik društva Roma Bogatić.
Društvo će u narednom periodu u saradnji sa lokalnim institucijama kao što su Centar za socijalni rad,Crveni krst i ostali,pokušati da reše neke prioritetne probleme.