Признавање возачких дозвола Србије у Аустрији

У Аустрији је ступила на снагу измена Уредбе о спровођењу закона о возачким дозволама, којом се признају возачке дозволе издате у Србији.
То значи да се укида досадашња обавеза полагања возачког испита за све категорије возила.
За преписивање српске у аустријску возачку дозволу потребни су попуњени захтев, возачка у оригиналу и једна копија, извод из регистра возачких дозвола у оригиналу, као и копија и превод извода, једна фотографија, и пријава стана у оригиналу и копији.
Потребно је понети и боравишну дозволу.
До сада су власници возачке дозволе из Србије, који живе у Аустрији, морали да полажу практични испит вожње да би преписали дозволу.
Након што је ступила на снагу нова Уредба тај испит више није потребан.
Према Уредби возачке дозволе свих категорија из Србије се признају, док се из других земаља бивше Југославије, тј. БиХ и Македоније признаје само „Б“ категорија.