Proizvođači pšenice traže 20 dinara po kilogramu za ovogodišnji rod

Poljoprivrednici Srbije traže da otkupna cena pšenice iz ovogodišnjeg roda bude 20 dinara za kilogram s porezom na dodatu vrednost (PDV).
U slučaju da bude niža, oni traže da država izmiri razliku, rekao je predsednik Upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije (NAP) Jovica Jakšić.
On je kazao da je u tržišnoj ekonomiji nelogično tražiti da država isplati razliku između proizvođačke i tržišne cene, ali da je to opravdano jer su subvencije u Srbiji niže nego u zemljama u okruženju.
– U Bosni i Hercegovini, koja je najnerazvijenija u regionu, subvencije za pšenicu su 250 evra po hektaru, a mi u Srbiji dobijamo 4.000 dinara ili 32 evra po hektaru – rekao je Jakšić.
On je dodao da bi država isplatom te razlike pomogla poljoprivrednicima jer će ove godine rod biti prepolovljen.
– Prošle godine imao sam prinos od pet tona po hektaru a ove neće biti više od 2,5 tone – istakao je Jakšić.
Upravni odbor NAP-a doneo je, prema njegovim rečima, odluku da se prilikom otkupa pšenica kategorizuje jer je kod proizođača koji primenjuju sve agrotehničke mere kvalitetnija nego kod onih koji je ne proizvode pod tim uslovima.
Jakšić je istakao da će poljorprivrednici organizovati protest ako im država ne ispuni zahteve.
– Nezadovoljstvo je veliko i protestovaćemo ako nam se ne obezbedi da pšenicu prodajemo po proizvođačkoj ceni od najmanje 20 dinara po kilogramu – poručio je Jakšić.