U ponedeljak XXVIII(dvadeset osma) sednica SO Bogatić

U ponedeljak 08.04.2019god.sa početkom u 10 časova zakazana je dvadeset osma sednica SO Bogatić.
Za ovu sednicu je predložen dnevni red od 6 tačaka.
Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta,predlog odluke o izradi projekta parcelacije kat.parc.br.4081,predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP Bogatić o prodaji osnovnih sredstava,predlog odluke o izmeni i dopuni statuta i izveštaj o radu NB Janko Veselinović i za 6.tačku dnevnog reda predviđena su odbornička pitanja.