U sredu XXVI sednica SO Bogatić

XXVI sednica SO Bogatić zakazana je za sredu 13.februara sa početkom u 10:00 časova u Velikoj sali. Za ovu sednicu je predložen dnevni red sa 12 tačaka. Neke bitnije tačke dnevnog reda su predlog zaključka o davanju saglasnosti na konsolidovani dvanaestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bogatić za perio 01.01.2018.-31.12.2018.godine, predlog odluke o usvajanju lokalno akcionog plana zapošljavanja Opštine Bogatič za 2019. godinu, predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku o petoj izmeni i dopuni statuta predškolske ustanove „Slava Ković“ Bogatić i predlog odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa Opštine Bogatić za 2018.godinu.