Vidovdan!

1389 godine na Vidovdan,na polju Kosovu,odigrala se presudna bitka srpske i turske vojske,koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu.
Oskudni istorijski podaci ne otkrivaju tok bitke,čak ni ko je pobedio.Pretpostavlja se da je turski sultan Murat I,koji je na Kosovo stigao sa sinovima Bajazitom(potonji sultan Bajazit I) i Jakubom,predvodio 40.000 vojnika,a da je srpski knez Lazar Hrebeljanović sakupio 25.000 boraca.
Srpski kralj Bosne Tvrtko I Kotromanić-koji je knezu Lazaru,suočenom sa islamskom najezdom posle pada u vazalni položaj romejskog(vizantijskog) i bugarskog cara,pritekao u pomoć odredom pod komandom velikog vojvode Vlatka Vukovića-je pisao Trogiranima 1.avgusta 1389.o pobedi nad Turcima.
Slični pismo je poslao u Firencu,odakle mu je odgovoreno da već znaju za turski poraz.
Na pobedu Srba posredno ukazuje i dnevnik s puta u Carigrad ruskog mitropolita Pimena,u kojem se spominju veliki neredi u Turskoj 12 dana posle Kosovske bitke.
U bici su poginula oba vladara:kneza Lazara turci su zarobili i posekli,a sultana Murata I je ubio srpski ratnik Miloš Obilić,probivši se kroz tursku vojsku.
U svakom slučaju,nesporna je posledica sudara hrišćanstva i islama i dveju u svemu različitih kultura:
-Srbija je(jer nije imala tako velike rezerve kao Turska)ubrzo postala vazalna država.
Sedam decenija kasnije je pokorena i potom provela četiri veka u ropstvu.
Kosovska bitka je postala predmet legende,prvo kod bugarskog pisca Konstantina Filizofa u Životu despota Stefana Lazarevića,zatim kod dubrovačkog istoričara Mavra Orbinija u delu Carstvo Slovena,a najviše u ciklusu veličanstvenih srpskih narodnih pesama.

Danas je narodni i crkveni praznik Vidovdan,čiji naziv potiče od Svetog Vida koji je prema predanju bio čudotvorac i iscelitelj,naročito u lečenju očiju.Od Kosovske bitke na Vidovdan 1389.obeležava se i kao dan svetok velikomučenika cara Lazara i ostalih srpskih mučenika.Zbog toga se tog dana ne peva,ne igra i ne veseli.Predanje kaže da kukavica koja se oglasi u proleće prestaje da kuka posle Vidovdana.