Zakazana XXXVI (36.) sednica Skupštine opštine Bogatić

Центар_Богатића
Predsednik Skupštine Aleksandar Vuković je u ponedeljak 1.februara sa početkom u 10h zakazao XXXVI (36.) sednicu Skupštine opštine Bogatić. Za ovu sednicu predloženo je 8 tačaka dnevnog reda. Predlog odluke o utvrđivanju broja zaposlenih na neodređeno vreme, predlog zaključka za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje JKP Bogatić, predlog zaključka o davanju saglasnosto na program poslovanja direkcije za građevinsko zemljište,puteve i izgradnju su samo neke tačke od predloženog dnevnog reda.