Najnovija informacija o prohodnosti puteva u opštini Bogatić-Matija Milovanović

matija 1
O trenutnoj situaciji što se tiče prohodnosti puteva u opštini Bogatić govori Matija Milovanović-Direktor direkcije za građevinsko zemljište puteve i izgradnju.
Matija Milovanovic-03.01.2015.-19h