Održan deveti trkački dan na Šabačkom hipodromu

Danas je na Šabačkom hipodromu održan deveti trkački dan.Šest galopskih trka i jedna trka u sulkama privukle su veliki broj ljubitelja ovog sporta. Događaj dana svakako je bila Trka grada Šapca, za grla od tri godine i starija.O rezultatima trka izveštavao nas je Radenko Petrić.
radenko-petric-18-09-2016