Održana XXVI redovna sednica SO Bogatić-Radio Nešvil 13.02.2019.

Odbornici u Bogatiću zasedali su danas na XXVI redovnoj sednici Skupštine opštine. Dvanaest tačaka našlo se na dnevnom redu i sve su jednoglasno usvojene. Odbornici su dali saglasnost na konsolidovani dvanaestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bogatić za perio 01.01.2018.-31.12.2018.godine. Usvojen je lokalno akcioni plan zapošljavanja Opštine Bogatić za 2019. godinu i date su saglasnosti na odluku o petoj izmeni i dopuni statuta predškolske ustanove „Slava Ković“ Bogatić i predlog odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa Opštine Bogatić za 2018.godinu. Tokom poslednje tačke dnevnog reda raspravljalo se o odborničkim pitanjima.