Trenutno rešenje problema sa vodom u OŠ“Laza K. Lazarević“u Klenju

Ice_Water
Problem koji je postojao sa ispravnošću vode u OŠ“Laza K.Lazarević“u Klenju,trenutno je rešen.Kako je došlo do rešenja razgovarali smo sa Draganom Kojić direktorkom ove škole.
Dragana Kojic-28.12.2015.