Zakazana IX sednica SO Bogatić

Za sredu 19.april 2017.godine zakazana je IX(deveta)sednica SO Bogatić.Sednica će biti održana u Velikoj sali SO Bogatić.Početak sednice planiran je za 10h.Za ovu sednicu predviđen je dnevni red od 19.tačaka.Neke od tačaka dnevnog reda su:
-Predlog odluke o donošenju programa zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bogatić za 2017.godinu
-Predlog odluke o postavljanju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji Opštine Bogatić.
-Predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom kat.parc.br.5245 K.O.Dublje