Zakazana XXXVII (37) sednica Skupštine opštine Bogatić

naselje-bogatic-slike
U utorak 1.marta zakazana je XXXVII sednica Skupštine opštine Bogatić sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu je 23 tačke, među kojima je usvajanje lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bogatić za 2016.god. davanje saglasnosti na četvrtu izmenu i dopunu pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mesta u Narodnoj biblioteci Janko Veselinović Bogatić i davanje saglasnosti na drugu izmenu i dopunu pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Kulturno obrazovnom centru Bogatić. Poslednja tačka dnevnog reda su odbornička pitanja.