Бачевић: Изворишта воде припадају држави

Novi-527-projekat
Вода као природни ресурс не може да се отуђи, због тога што је вода јавно добро и по закону се налази у државној својини, каже министар Милан Бачевић. Очекује се да нови закон решити то што су за један расурс, односно издавање водне дозволе, надлежна два министарства, каже Бачевић.Бачевић је у изјави за РТС, поводом једног огласа где се плац за извориштем пијаће воде нуди по цени од пола милијарде евра и то са правом на експлоатацију, нагласио да се може добити само право за истраживање водног ресурса.
„Може да се отуђи локација, парцела на којој се налази та вода, али вода као природни ресурс не може, због тога што је вода јавно добро и због тога што се по закону налази у државној својини“, истиче Бачевић.
Према његовим речима, без обзира на то какав је статус парцеле, да ли је у питању државно или приватно власништво, увек је природни ресурс државно власништво и увек се по посебној законској процедури ставља у промет.
Министар Бачевић објашњава и како су два министарства надлежна за један ресурс и како се очекује да ће то бити промењеном новим законом.
„Имамо једну занимљиву ситуацију – захтев за хидрогеолошка истраживања, пошто је у питању ходрогеолошка појава, подноси се Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања. То је један процес који траје три године, а на крају када се све то заврши у овом министарству, онда се надлежност преноси на Министарство пољопривреде у којем се издаје водна дозвола“, каже Бачевић.
Бачевић каже да Србија има велики потенцијал резерви подземних вода и објашњава да је израда катастра подземних вода започета је 1998. године, али је прекинута 2000.
„За те две године хидрогеолошких истраживања у Србији откривено више од 2.000 хидрогеолошких појава, а верује се да их има више од 6.000, што говори о великом потенцијалу Србије када су у питању подземне воде“, каже Бачевић.
Он објашњава да нови закон, који је у припреми и који би, како је рекао, у скупштинској процедури требало да се нађе на јесен, предвиђа да се све што се тиче хидрогеолошких појава, геотермалне енергије, минералних ресурса решава у једном министарству.