Високи напон на кредит

Racuni-tv
Већина грађана Србије сваког месеца калкулише који рачун прво да плати. Према проценама, свако пето домаћинство не плаћа редовно бар један рачун, а многи узимају кредите како би измирили обавезе. Дуг по становнику у Србији износи око 1.000 евра. Због сталних искључења, грађани најредовније плаћају кабловску телевизију, интернет и телефонске рачуне.Није лако економисати са минусом на текућем рачуну. Ипак, многи су одахнули захваљујући репрограму дугова за струју, иако су тиме редовне платише стваљене у неравноправан положај.
У Влади кажу да мора да се уведе ред у наплати рачуна, јер оно што се потроши мора и да се плати. Међутим, потребно је и заштитити социјално угрожене.
Већина српских домаћинстава сваког месеца размишља о томе који рачун прво да плати. Моги калкулишу, па на пример, Инфостан не плаћају до 15. у месецу, већ на крају месеца.
„Узео сам новчани кредит на две године и платио струју. Имао сам 65.000 динара дуга за струју, платио сам кредитом и сад враћам. Одбија ми се од пензије“, каже један од дужника.
Грађани само за струју дугују око 50 милијарди динара. За грејање дуговања износе око 20 милијарди, а за воду и нема тачних података. Када се урачунају минуси на картицама и кредити, укупни дугови су још већи.
Неки грађани подигну кредит како би измирили трошкове и обавезе према држави и на тај начин се додатно задужују. Уредница Бизнис магазина Радојка Николић истиче да је дуг по становнику нарастао у протеклих неколико година са 600 на 900 до 1.000 евра.
„То је логична последица земље која нема довољну привредну активност и где има великог отпуштања. За све то време људи морају своје обавезе да измирују и беже у задуживање“, објашњава Радојка Николић.