Закон о јавним набавкама, тежак почетак

Predrag-Jovanovic-v-t
Почетак примене Закона о јавним набавкама ишао прилично тешко, каже директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић, који је, ипак задовољан, јер расте број оних који закон примењују. Јовановић очекује уштеде због боље примене закона у области здравства.Директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић каже да је почетак примене Закона о јавним набавкама ишао прилично тешко, али да су задовољни, зато што велики број наручилаца који нису примењивали закон, сада почиње да га примењује.“Конкретно мислим на установе на локалном нивоу, пре свега здравствене установе. То је врло важан помак, јер имали смо велики број наручилаца који нису примењивали закон“, рекао је Јовановић гостујући у Дневнику РТС-а.
Према његовим речима, око 3.500 наручилаца је достављало извештаје, а процењује се да их има око 10.000.
„Практично две трећине њих није достављало извештаје и није примењивало закон. То су пре свега мањи наручиоци, на новоу локалне средине, ради се пре свега о здравственим установама. Оне су практично сада уведене у систем и почеле су да примењују закон“, каже Јовановић.
Према његовим речима, постоји један мали број изузетака, који је продвиђен по директивама и то је, како каже, до пет одсто.
Говорећи о капацитетима саме Управе за јавне набавке, Јовановић је рекао да је ту, нажалост, једно уско грло.
„Имамо само пет правника за целу Србију, који треба да раде и мониторинг, праћење поступака јавних набавки, и тумачење, и практично успостављање система. То је дефинитивно мало. Са јачањем капацитета, мислим да ће расти и успешност у примени закона“, истиче Јовановић.
Годишњи губитак у буџету Србије због корупције у јавним набавкама износи око 600 милиона евра, а Јовановић очекује значајна побољшања и уштеде.
Јовановић очекује уштеде пре свега по основу примене закона у области здравства и истиче мере које ће томе допринети, а то су, како каже, конкурентност, затим централизација јавних набавки.
„Још један важан помак који смо забележили јесте преговарање са тачно одређеним понуђачем. Раније је било више од 50 одсто, а сада је сведено, када Управа даје мишљење, на свега 12 одсто, што је један значајан корак ка отварању конкуренције, а самим тим и обарању цена“, истиче Јовановић.
Према његовом мишљењу, примени закона требало би да допринесе и то што су изменом кривичног законика запрећене озбиљне казне за теже кршење Закона о јавним набавкама.