Казне стижу и на посао

Ступио на снагу нови Закон о прекршајима који треба да убрза судске поступке. Они који не плате казне неће моћи да региструју возило, продуже дозволу, отворе фирму. Ако се казна плати у року од осам дана, плаћа се само половина износа.
Нови Закон о прекршајима, који треба да убрза судске поступке, ступио је данас на снагу. Једна од новина је да уколико казну платите у року од осам дана – плаћате само половину износа.Формира се и регистар свих прекршилаца који нису платили казне и који зато неће моћи да региструју возило, продуже дозволу, пререгиструју фирму или предузетничку радњу.
Од новог Закона очекује се ефикаснији систем кажњавања, али и смањење свакодневне корупције са којом су суочени грађани.
„Службеници Саобраћајне полиције ће као до сада у законом прописаним ситуацијама, приводити без наредбе суда све возаче затечене у прекршају“, рекао је за РТС Бобан Милинковић из Управе саобраћајне полиције.
Према његовим речима, суштинска новина Закона о прекршајима је садржана у члану 308 који прописује да ће се осуђујућа пресуда извршити пре њене правоснажности, уколико је извршен тежи прекршај против безбедности саобраћаја.
Милинковић је објаснио да је овај закон блажи према учиниоцима лакших прекршаја који прихватају одговорност за тај прекршај.
„Значи, уколико учините прекршај за који је предвиђена казна у фиксном износу, особи којој је уручен прекршајни налог, може у року од осам дана од дана пријема налога платити половину казне и против такве особе се неће водити више никакав поступак“, рекао је Милинковић.
Уколико у року од осам дана не буде поднет захтев о одлучивању и учинилац прекршаја не плати новчану казну, налог ће бити коначан и извршан и биће у суду који ће то реализовати или заменом новчане казне затворском или радом у јавном интересу или ће се ићи у принудну наплату.
Са друге стране, каже Милинковић, када се ради о починиоцима тежих прекршаја који избегавају одговорност за прекршај, избегавају уручење пресуде, не живе на адреси на којој су пријављени, пресуде ће се извршавати пре правоснажности.
„Ако је особа у прекршајном поступку осуђена на казну затвора, жалба на то неће одлагати извршење пресуде и она ће из суда одмах бити сприоведена у затвор“, напоменуо је Милинковић.