Крстићева оставка без расправе у парламенту

452811_lazar-krstic050314ras-foto-vesna-lalic_f
Лазар Крстић поднео је оставку на ту функцију, коју ће, сходно Закону о влади, скупштина констатовати без расправе, а министар може, уколико то жели, да је образложи.
Закон о влади каже да министар оставку упућује председнику владе, коју премијер прослеђује председнику Народне скупштине.
Скупштина на првој наредној седници без расправе прима к знању да је министар поднео оставку и тиме му престаје мандат.
Како је Танјугу раније речено у кабинету председнице скупштине, седница може да се очекује у уторак.
Када је реч о овлашћењима министра који је поднео оставку, у Закону о влади се наводи да је он дужан да обавља текуће послове док му не престане мандат.
Овлашћења министра коме је престао мандат врши члан владе кога премијер овласти, а како је рекао Александар Вучић, ту функцију ће обављати министар привреде Душан Вујовић.
Председник владе дужан је да предложи Народној скупштини избор новог министра у року од 15 дана од престанка мандата претходног министра, а нови министар је изабран већином гласова од укупног броја народних посланика.