Наставак расправе о правосуђу

Skupstina-ttt
Посланици републичког парламента настављају дебату о сету правосудних закона. Најзначајнија новина која је предвиђена јесте повећање броја основних судова са 34 на 66.
„Прописи су први корак ка враћању поверења грађана у судство“, рекао је пред посланицима министар Никола Селаковић.
Најзначајнија новина биће повећање броја основних судова са 34 на 66.
„Предложена мрежа од 66 основних судова заснива се на анализи рада основних судова, просечном годишњим приливом предмета, критеријуму географске удаљености, развијености путне мреже, броју становника“, поручио је Селаковић.
Министар је рекао да ће се истовремено смањити број судских јединица, будући да нису оправдале разлоге због чега су образоване.