Нотарима 60 одсто од тарифе за сачињене уговоре

Notari
Грађани Србије ће убудуће за уговор о промету непокретности, који су сачинили сами или код адвоката, плаћати јавним бележницима само 60 одсто од пуне тарифе за његову солемнизацију.
Уколико Скупштина Србије усвоји предложене измене Закона о јавном бележништву и Закона о промету непокретности, о којима ће народни посланици гласати наредних дана, странке ће моћи да бирају да ли ће уговор да састављају саме, код адвоката или код јавног бележника, рекао је председник Коморе јавних бележника Миодраг Ђукановић Танјугу.
Ако им уговор буде састављао јавни бележник, тарифа остаје непромењена.
По још важећем закону, уговор о купопродаји стана, који има форму јавнобележничког записа сачињава само јавни бележник. Ако је вредност тог уговора 50.000 евра, јавнобележничка тарифа износи 36.000 динара са ПДВ-ом.
Уколико се усвоје предложене измене закона, и ако странке већ састављен уговор донесу код бележника, он има обавезу да га солемнизује и у том случају наплаћује само 60 одсто пуне тарифе, указао је Ђукановић.
То на примеру купопродаје стана од 50.000 евра значи да ће јавнобележничка тарифа износити 21.600 динара.
„Да ли ће имати додатних трошкова, зависи од тога да ли су и кога ангажовали за састављање уговора и колико су ту услугу платили“, рекао је Ђукановић.
Пре почетка примене Закона о јавном бележништву 1. септембра ове године, за стан вредности од 50.000 евра само судска овера за уговор те вредности износила је је 27.545 динара, плус адвокатска услуга, наводе у Комори јавних бележника.
Када је у питању солемнизација, Ђукановић је објаснио да то значи да бележник том уговору даје правну снагу, као што је раније уговор добијао правну снагу овером у суду.
Међутим, јавни бележник је, пре овере, за разлику од суда, обавезан да провери да ли је уговор сачињен у форми јавнобележничког записа и да ли је садржај у складу са законом, нагласио је председник Коморе јавних бележника.
Суд је раније само потврђивао веродостојност потписа, односно да ли уговор потписује она странка која је и означена као уговорна странка или његов пуномоћник, указао је Ђукановић.
Комора јавних бележника подржала је измене закона о јавним бележницима и промету непокретности које је предложила Влада Србије, оцењујући да је у интересу грађана да правни систем функционише у пуном капацитету, те да су у том смислу, предложене измене прихватљиве за бележнике.
Уколико би се даље удовољавало захтевима адвоката то би било апсолутно неприхватљиво и за Комору и за јавне бележнике, и значило би негацију јавнобележничке професије, рекао је председник Јавнобележничке коморе.
Када је у питању предлог Владе да се уведе порез од 30 одсто од награда за услуге који ће јавни бележници уплаћивати у корист буџета, Ђукановић је рекао да је он прихватљив за бележнике као носиоце јавних овлашћења.
„У ситуацији у којој се мере штедње спроводе на свим нивоима и ми јавни бележници морамо да делимо судбину друштва у коме живимо и радимо“, рекао је Ђукановић.