Остало више од 5.000 слободних буџетских места

studenti
После јулског уписног круга на државним универзитетима и факултетима остало је скоро 5.300 слободних бруцошких места. Од тога око 1.300 је буџетских, углавном на техничким и природно-математичким факултетима али и на неким друштвеним.
Највише упражњених позиција има новосадски Универзитет – 1.719, од чега 1.449 самофинансирајућих, преноси Танјуг.На тамошњем Грађевинском факултету је 69 слободних буџетских места, на Техничком факултету „Михајло Пупин“ 59, Природно-математичком факултету (ПМФ) 40, Факултету техничких наука 16. У Новом Саду има буџетских места и на Филозофском факултету (23), Економском (7), Педагошком (24).
На факултетима нишког Универзитета непопуњено је скоро 1.100 места, укључујући и 241 буџетско. ПМФ има 57 слободних буџетских места, Грађевинско архитектонски 55, Машински 42, Технолошки 37. На Медицинском факултету у Нишу у оквиру програма „Интегрисане академске студије“ има још 28 буџетских и 12 самофинансирајућих места.
Такође, нишки Правни факултет отворио је организациону јединицу у Медвеђи и тамо се могу уписати још четири буџетска и 35 самофинансирајућих бруцоша.
Универзитет у Косовској Митровици, измештен из Приштине, има 868 слободних места и највише буџетских – 351.
Тако на смеровима Факултета техничких наука слободна су 73 буџетска места, на Пољопривредном 68, Економском 57, Факултету за спорт и физичко васпитање 54, Филозофском 27, Правном осам буџетских места.
Универзитет у Београду који уписује нешто више од 14.000 бруцоша има 821 слободно место до тога 74 буџетска и 747 самофинансирајућих.
Неуписана буџетска места су на Технолошко-металуршком факултету (19), Физичком (8), Грађевинском (3), Пољопривредном (2).
И Универзитет у Крагујевцу има око 450 слободних места за бруцоше и то 190 буџетских. На Факултету инжењерских наука слободна су 64 буџетска индекса, Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 50, Агрономском у Чачку 23.
Државни универзитет у Новом Пазару има 320 места. За буџетско финансирање после првог уписног остала су 123 места и то на Департману за математичке, физичке и информатичке науке 87, Департману за хемијско технолошке науке 21, Департману за техничке науке 17.
На Факултету драмских уметности београдског Универзитета уметности остало је 19 самофинансирајућих места.
Иначе, ове године ниједан од пет државних универзитета који школују учитеље није попунио ни буџетске квоте.
Тако је на Учитељском факултету при Универзитету у Београду остало 40 неподељених буџетских индекса али за наставу у Новом Пазару и Вршцу. Учитељски у Ужицу (при крагујевачком Универзитету) има 29 буџетских места.
На Педагошком факултету у Сомбору, у оквиру новосадског Универзитета, остала су 24 буџетска места. Тај универзитет основао је и Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици и тамо је непопуњено пет буџетских места.
Одељење нишког Учитељског факултета у Врању има 16 буџетских места за образовање учитеља, а Учитељски факулет у у Косовској Митровици 33.
Државне високе школе струковних студија у септембру могу да упишу 1.026 буџетских и више од 4.000 бруцоша који ће сами плаћати школарину.
Други уписни рок траје од 1. до 14. септембра.