Посланици и данас о пореским законима

skupstina-t
Скупштина Србије наставља седницу расправом о амандманима на измене шест пореских закона. До сада размотрено око 70 амандмана.Посланици Скупштина Србије настављају расправу о амандманима на измене шест пореских закона. До сада је размотрено је седамдесетак од укупно 220 поднетих амандамана.Реч је о амандаманима на предложене измене Закона о порезима на имовину, а посланицима републичког парламента предстоји расправа о амандманима на још пет законских предлога.
Посланици ће разматрати амандмане на предложене измене закона о порезу на добит правних лица, о пореском поступку и пореској администрацији, о добриносима за обавезно социјално осигурање, порезу на доходак грађана и о акцизама.
Расправу о амандманима на измене и допуне Закона о порезима на имовину облежила је полемика министра финансија и привреде Млађана Динкића и посланика опозиције о томе да ли ће те оне повећати намете грађанима.
Указавши да се мења начин обрачуна пореза на имовину за правна лица, Динкић је истакао да предложене измене не доносе промене за обичне грађане, осим ако то неки град или општина другачије не одлуче.
Скупштина Србије седницу на којој се расправља о сету измена пореских закона започела је у среду, 22. маја.