Посланици о стратегијама за правосуђе

Poslanici-t
Скупштина Србије наставља рад расправом о предлозима националних стратегија за реформу правосуђа и борбу против корупције за период од 2013 до 2018. године.Посланици републичког парламента расправљаће о предлозима националних стратегија за реформу правосуђа и борбу против корупције за период од 2013 до 2018. године.Стратегија би требало да омогући стратешко планирање и стварање ефикасног антикорупционог система у Србији у наредних пет година, а најважније новине које доноси односе се на републичке политичке странке, чије би финансирање убудуће требало да контролише Државна ревизорска институција.
Као главни циљеви издвајају се отклањање пропуста у правном оквиру који регулише финансирање странака, сукоба интереса и контроле прихода и имовине функционера и успостављање прецизних критеријума за вредновање резултата рада и одговорности директора јавних предузећа, смањење дискреционих овлашћења директора Агенције за приватизацију и јачање механизама интерне финансијске контроле у јавном сектору.
Посланици ће дебатовати и о стратегији реформе правосуђа која као крајњи циљ поставља јачање поверења грађана у правне институције државе.
У циљу успешног спровођења планираних реформских активности у предстојећем периоду Стратегија планира измене релевантног нормативног оквира имајући у виду правну традицију, друштвени амбијент у коме се реформа спроводи као и потребу за усаглашавањем са евроспким тековинама и стандардима.
Ради успешнијег спровођења реформских мера најдаље у року од годину дана предвиђа се спровођење анализе правосуђа у Србији.
Посланици су јуче размотрили извештаје о раду ДРИ и Агенције за борбу против корупције, а у поподневним сатима пропитивали чланове владе.