Скупштина о железници

skupstina-t
Посланици републичког парламента започињу нову седницу на којој се налази 14 законских предлога и других аката, а најпре ће дебатовати о новим законским решењима у области железнице.Посланици ће тако као прву тачку дневног реда разматрати Предлог закона о железници, који доноси низ новина, од којих се једна односи на увођење Националног програма железничке инфраструктуре који, на предлог Владе Србије, доноси парламент и представља плански акт од националног значаја у области железнице.
Такође, тим предлогом закона је предвиђено измештање одредаба које се односе на безбедност железницког саобраћаја у Нацрт закона о безбедности и интероперабилности железнице, а проширује се и делокруг Дирекције за железнице на доношење одређених прописа од великог значаја за безбедност железницког саобраћаја.
Једна од тема о којој ће парламентарци расправљати током те седнице је и учешће припадника ВС у још једној мировној мисији ЕУ – реч је о мисији на Малију, где ће бити упућено 13 припадника ВС.
Посланици ће разматрати и извештај скупштинског Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2012. годину.
На дневном реду седнице су и два законска предлога из области здравства – о правима пацијената и о заштити права пацијената са менталним сметњама.
Предложеним законом о правима пацијената први пут је изричито утврђено право пацијента на превентивне мере, право на квалитет пружања здравствене услуге, право на безбедност пацијента и право на олакшавање патње и бола, као и право пацијента да на сопствену одговорност напусти здравствену установу.
Пред посланицима ће се наћи и нова законска решења о објављивању закона и других прописа и аката, као и Предлог закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку, о којима ће се расправљати на предлог посланика СПО.
Посланици ће разматрати и потврђивање Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби, Споразума између Србије и Кипра о сарадњи у области поморског транспорта, као и споразума Србије са Турском и Македонијом о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзулраних представништава.