Ступа на снагу нови Закон о прекршајима

Нови Закон о прекршајима ступа на снагу 1. марта. Прекршилац ће имати могућност да преполови своју фиксно прописану казну тако што ће је платити на време. Милан Мариновић, в. д. председника Прекршајног суда у Београду, каже да ће захваљујући новом Закону поступак бити бржи и ефикаснији.
На снагу ступа нови Закон о прекршајима који доноси бројне новине, попут прекршајног налога, или могућности да грађанин преполови своју фиксно прописану казну тако што ће је платити на време.Милан Мариновић, вршилац функције председника Прекршајног суда у Београду, рекао је гостујући у Дневнику РТС-а да ће захваљујући новом Закону о прекршајима поступак бити бржи и ефикаснији.
„Први пут у нашем правосуђу грађани ће имати прилику да се плаћањем половине казне ослободе друге половине. Мислим да ће велики број таквих предмета бити брзо окончан“, рекао је Мариновић гостујући у Дневнику РТС-а.
Новина је и та да ће подносиоц захтева, полицајац или инспектор, имати обавезу да поред адресе из личне карте пита осумњиченог да ли заиста живи на тој адреси, а осумњичени ће морати да каже и место запослења.
Мариновић је истакао да ће у случају да је дао лажну информацију оптужени трпети последице.
Значајно је и то да ће први пут постојати могућност да се осуђујућа пресуда изврши пре правоснажности. „Може да се деси да лице заврши у затвору пре истека рока за жалбу“, рекао је Мариновић.
Терет доказивања биће на странкама у поступку. „Свака странка у поступку је у обавези да предложи извођење доказа и да прибави те доказе“, истиче Мариновић и додаје да постоји могућност да суд изведе доказе ако странка за то нема услове.
„Надам се да ће закон растеретити судове и да ће захваљујући изменама допринети томе да поступак буде бржи и ефикаснији и да више прекршилаца одговара“, закључио је Мариновић.
Док не одужи дуг држави, име прекршиоца биће у регистру санкција или неплаћених новчаних казни. То у пракси значи да неће моћи да продужи возачку или саобраћајну дозволу или отвори фирму на своје име.
Надлежни тврде да ће закон смањити свакодневну корупцију са којом су суочени грађани.
Детаљније о новом Закону о прекршајима у интервјуу са Миланом Мариновићем у емисији САТ у недељу у 15 часова.