Судија Јакшић ослобођен оптужби

specijalni sud t
Члан Високог савета судства Благоје Јакшић и његови сарадници ослобођени оптужби да су злоупотребом противправно прибавили 20 милиона динара.Специјални суд у Београду ослободио је судију Благоја Јакшића и његове сараднике оптужби да су злоупотребом противправно прибавили 20 милиона динара.
Оптужница је, осим судије Јакшића, теретила и Благоја Чуровића, Драгана Гавриловића, Милорада Лакетића и Љубомира Бишевца.
Бишевац и директор ДТП „Лух“ из Косовске Митровице Милорад Лакетић били су оптужени да су закључили фиктивни уговор о купопродаји пословног простора, а Јакшићу се на терет стављало да је као председник Општинског суда у Косовској Митровици, дао налог да се фалсификовањем службене књиге тог суда изврши овера тог фиктивног говора.
Референти овере у суду Благоје Чуровић и Драган Гавриловић били су оптужени да су Јакшићев његов налог извршили.
Бишевац је потом, према оптужници поменути простор продао Универзитету у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици, за купопродајну цену од око 20 милиона динара и тако прибавио имовинску орист у том износу, и нанео штету ДТП „Лух“.
Члан Високог савета судства Благоје Јакшић био је у притвору од септембра 2011. до марта 2012. године.
Јакшић је у писму Друштву судија Србије навео да је поступак против њега режиран са циљем да не каже шта се догађало у раду Високог савета судства.