Усвојен предлог ребаланса буџета

Sednica Vlade Srbije
Влада Србије усвојила је предлог ребаланса овогодишњег буџета и сет закона чијом применом се обезбеђује финансијска стабилност економског система земље.
Усвојени су и нацрти одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника, преноси Бета.
Влада је усвојила и Предлог закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
Усвојен је и Предлог закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Предлог закона о изменама и допунама закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања.
Ти предлози закона упућени су Скупштини Србије на разматрање.